4 Haziran 2013 Salı

Bir Çapulcu'nun Günlüğü...

EY TÜRK GENÇLİĞİ!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !
Nasıl da anlamlı her kelimesi?
Eee ATAM yazmış tabii anlamlı olacak.!
Yaşamı boyunca anlamsız ne yaptı ki?
Kimileri anlayamasa da...
Her neyse olanlardan baştan bahsetmenin anlamı yok.
Ben bana yakışanı yapıp ATAM'ı yazacağım.
Hayvanı, doğayı ve insan seven ATAM'ı...
Bu diriliş gecikmiş bir dirilişti.
Diliyorum gereği yapılana dek sürecek.
Türk genci ve Türk halkı, sadece Türk Bayrağı ve
Türkiye'nin özgürlüğü için sokaklarda...
Sokağa çıkamayanlar, balkonlardan ve 
@sosyalmedya dan destekteler...
Medyanın çektiği yayınlamadığı ya da çekmediği 
GERÇEK nice görüntüleri an be an 30.000 milyon kişi paylaştı.
Gurur dolu anlar bunlar, devam ediyor. 
Gereği olana dek devam edecek olan.!!!
Bizlerden haberlere gelirsek;
Kont gayet sağlıklı iken Likya yalancı gebelik geçirmekte... 
(Yalancı gebelik sürecimizi daha sonra ayrıntılarıyla paylaşacağım.)
Bunun yanı sıra kulağının altında bir kitle ortaya çıktı.
Geçirdiği hafif çaplı kulak enfeksiyonuna bağlı olduğunu 
düşünsek de gerekli kan testlerini hemen yaptırdık.
Yarın çıkacak olan sonuçların tertemiz 
olması dileğiyle
#Diriliş'e devam etmeye gidiyorum.